Wie zijn wij

In feite is er geen "wij".

Dit is op dit ogenblik het initiatief van één enkel personeelslid van de KU Leuven - Technologiecampus Diepenbeek (vroeger KHLim - Dep. IWT), John Bijnens, die het geluk heeft gehad om met toestemming van de directie van het dep. IWT zijn eigen servers te mogen opzetten.  Waarvoor ik hierbij mijn departementshoofd Myriam Lynen en mijn opleidingscoördinator Johan Baeten evenals het IT-team uitdrukkelijk wil bedanken.

Het is de bedoeling om het voor de studenten en de personeelsleden van de KU Leuven - Technologiecampus Diepenbeek en de KHLim - Dep. IWT op een eenvoudige manier mogelijk te maken om de CAD/CAM/CAE gerelateerde cursussen te raadplegen, software af te halen, hulp of ondersteuning te vragen, ...

Alle hulp of voorstellen voor verbetering van deze dienst zijn meer dan welkom.